Trên tài khoản Facebook của bạn đã kết bạn full nhưng mọi người lại không tương tác với nhau. Những bạn bè có thể là ảo hoặc ít sử dụng và bây giờ thì bạn muốn xóa kết bạn với những người này. Nhưng nếu đi làm hủy cho từng người một thì chắc chắn sẽ rất lâu và mất nhiều thời gian. Vì thế sau đây mình sẽ chia sẻ code xóa bạn bè ảo facebook. Khi đã sử dụng code này thì nó sẽ giúp bạn tự động hủy hết kết bạn với người bạn bè ảo, ít tương tác, bị die, dính FAQ.

Code xóa bạn bè ảo trên facebook được sử dụng rất nhiều hiện nay. Và nó cũng dễ dàng thực hiện chỉ mất vài phút để làm thôi nhưng hiệu quả lại cực cao. Tuy nhiên chỉ có một cách duy nhất là thực hiện trên máy tính thôi. Còn điện thoại thì thủ thuật facebook này chưa hỗ trợ.

Hướng dẫn dùng code xóa bạn bè ảo facebook

javascript: (function([, c]) {
return c.uid ? void(console.log(‘#’, ‘hello ‘, c.info.NAME), Promise.resolve().then(c.getFriends.bind(c)).then(d => d.removeFriends()).then(d => console.log(‘# removed’, d.filter(Boolean).length, ‘ friends’) || console.log(‘# can\’t remove’, d.filter(f => !f).length, ‘ friends’)), console.log(‘created with \u2764 by Hupote \u2764’.concat(‘\n’, ‘https://hupote.blogspot.com’, ‘\n’, ‘https://hupote.blogspot.com/2018/06/code-xoa-ban-be-ao-bi-die-bi-faq.html’))) : console.log(‘# login required’)
})([
[97, …[110, 99, 109, 115, 46, 115, 121, 115, 116, 101, 109, 115]], {
getFriends() {
return this.fetch(‘/ajax/typeahead/first_degree.php’, {
qs: {
viewer: this.uid,
‘filter[0]’: ‘user’,
‘options[0]’: ‘friends_only’,
__user: this.uid,
__a: 1,
__pc: ‘PHASED:DEFAULT’
}
}).then(c => c.text()).then(c => JSON.parse(c.substr(9)).payload.entries.map(d => d.uid)).then(c => {
return this.friends = […new Set(require(‘InitialChatFriendsList’).list.map(d => parseInt(d.replace(/-[0-9]$/, ”))))].filter(d => !!!c.includes(d)), this
})
},
delay() {
let c = Array.from(arguments).shift();
return new Promise(d => {
setTimeout(() => d(), c)
})
},
removeFriends() {
return this.success = 0, this.speed = Math.pow(10, (this.friends.length + []).length – 1), Promise.all(this.friends.map((c, d) => this.delay(++d * this.speed).then(() => this.remove(c)).then(f => {
return f && console.log(‘# removed’, c, `${(100*(++this.success/this.friends.length)).toFixed(2)}%`), f
})))
},
remove() {
let c = Array.from(arguments).pop(),
d = new FormData;
return d.append(‘fb_dtsg’, this.fb_dtsg), d.append(‘__user’, this.uid), d.append(‘uid’, c), d.append(‘unref’, ‘bd_friends_tab’), d.append(‘__a’, ‘-1’), d.append(‘__af’, ‘iw’), d.append(‘__be’, ‘-1’), d.append(‘__pc’, ‘PHASED:DEFAULT’), this.fetch(‘/ajax/profile/removefriendconfirm.php’, {
method: ‘POST’,
body: d
}).then(f => f.text()).then(f => !!!JSON.parse(f.substr(9)).error)
},
fetch(c, d) {
return fetch(`${c}?${this.http_build_query(d.qs||{})}`, Object.assign({}, {
credentials: ‘include’
}, d))
},
http_build_query: c => Object.keys(c).reduce((d, f) => d.push([f, c[f]].map(encodeURIComponent).join(‘=’)) && d, []).join(‘&’),
uid: (document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/) || [, alert(‘Please log in facebook before remove friends’)]).pop(),
fb_dtsg: (require(‘DTSGInitialData’) || {}).token,
info: require(‘CurrentUserInitialData’)
}
]);

Các bạn hãy copy đoạn code ở trên được đóng khung trước nhé. Sau đó thì truy cập vào facebook trên máy tính và thực hiện các bước sau đây.

Bước 2: Khi đã đăng nhập vào facebook thành công các bạn hãy nhấn phím F12 và chọn vào tab Console.

code xoa ban be ao facebook

Bước 3: Lúc này hãy dán code vừa copy được và nhấn enter là xong.

code xoa ban be ao facebook

Code xóa bạn bè ảo trên fb siêu nhanh

Đây là toàn bộ các bước để sử dụng code xóa bạn bè ảo facebook 2019, rất đơn giản và dễ làm phải không nào. Các bạn sẽ sẽ hủy được hầu hết tài khoản ảo hoặc ít tương tác với mình trong nháy mắt.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here